Cognidea - KBT psykoterapi, handledning och utbildning

  Välkommen
 
 
Presentation
 
Vad är KBT?
 
Vi erbjuder
 
Aktuellt
 
Kontakt
 
Länkar
 
 
 
 
 
 

 

Cognidea erbjuder

Cognidea erbjuder

 

Till privatpersoner:
KOGNITIV BETEENDEINRIKTAD PSYKOTERAPI
vid stress, smärta, utmattningstillstånd, ångesttillstånd, fobier, tvångssyndrom, ätstörningar, sömnstörning, övervikt, depression, krishantering, relationsproblem mm.

Vi erbjuder även parterapi, gruppbehandling och utbildningsterapi.

 
     
  Till företag och offentlig sektor:
HANDLEDNING
till personal och ledning i olika verksamheter inom offentlig sektor och privata företag, enskilt eller i grupp.

UTBILDNING
Föreläsningar och utbildningar anpassade efter uppdragsgivarens önskemål t.ex. kognitivt förhållningssätt, kognitiv och beteendeinriktad teori och metod, samtalsmetodik, utbildningsterapi.

KONSULTATION
Enstaka konsultationer för begränsade problemställningar.
Personlig vägledning. Konflikthantering.

 
  Vi har samarbetspartners inom:
Offentlig vård (primärvård, tandvård, psykiatri, somatik)
Privata vårdgivare
Skola (elevhälsa, pedagoger, skolledning)
Socialtjänst (IFO, behandlingsverksamheter)
Statliga institutioner
Företag
Privatpersoner