Cognidea - KBT psykoterapi, handledning och utbildning

  Välkommen
 
 
Presentation
 
Vad är KBT?
 
Vi erbjuder
 
Aktuellt
 
Kontakt
 
Länkar
 
 
 
 
 
 

 

Vad är KBT?

 

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en väl beprövad och effektiv behandling för flera olika psykologiska och kroppsliga besvär. KBT fokuserar vanligtvis på svårigheter i här-och-nu-situationen och bygger på att terapeuten och individen utvecklar en gemensam förståelse för problemet.

Hur går det till?

  • Vi arbetar aktivt tillsammans
  • Arbetssättet är strukturerat och målinriktat utifrån dina behov
  • Behandlingen är fokuserad på hur problemet yttrar sig i din vardag och hur det påverkar dina tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner
  • Hemuppgifter ingår i terapin
  • Behandlingstiden varierar utifrån behov och
    förutsättningar